Sọt tròn THAKE

Giới thiệu sọt lưới THAKE

Sọt tròn THAKE:

  • Đan lưới 1 sợi độc quyền
  • Dập khuôn định hình
  • Hàn điểm
  • Nhúng nhựa PE
STT Mã SP Tên sản phẩm Đường kính miệng (cm) Cao (cm) Tem nhãn Trọng lượng (kg) Nguyên liệu Màu sắc
1
S6-50 PE
Sọt lưới THAKE bọc nhựa 60 cao 50cm 60 50 Yes 3.3 Kẽm nhúng nóng – nhựa PE Trắng
2 S6-40 PE Sọt lưới THAKE bọc nhựa 60 cao 40cm 60 40 Yes 2.9 Kẽm nhúng nóng – nhựa PE Trắng
3 S6-26 PE Sọt lưới THAKE bọc nhựa 60 cao 26cm 60 26 Yes 2.9 Kẽm nhúng nóng – nhựa PE Trắng
4 S6-40 K Sọt lưới THAKE kẽm 60 cao 40cm 60 40 Yes 3.4 Kẽm nhúng nóng
Màu nguyên thuỷ
5 S6-50 K Sọt lưới THAKE kẽm 60 cao 50cm 60 50 Yes 3.9 Kẽm nhúng nóng
Màu nguyên thuỷ