Hệ liên kết – Dạng 2D

KHẢ NĂNG TÙY CHỈNH:
– Hình dạng thiết kế
– Kích thước thành phần
– Nguyên vật liệu: tùy chọn
– Xử lý bề mặt: xi, mạ, sơn, nhúng…

Tải Catalog
Liên hệ mua hàng

Bao gồm những chi tiết với hình dạng hình học cụ thể. Nằm gọn trong một bề mặt phẳng.
Thông dụng có:
– Hình học: Tròn, vuông, tam giác, ngôi sao…
– Ký tự: B, S, C, D, R, O, 8,8…
– Dạng khác: theo bảng vẽ cụ thể
Mỗi chi tiết đều có thể tùy chỉnh về thông số kích thước, vật liệu, xử lý bề mặt… để phù hợp cho từng nhu cầu cụ thể.

Một vài chi tiết 2D thông dụng: