Chuồng Avi THAKE

Giới thiệu chuồng Avi THAKE

Nhiều mẫu chuồng avi được lắp ghép từ những khung lưới đa năng THAKE một cách dễ dàng. THAKE phát triển hệ khung lưới ghép đa năng ghép chuồng nuôi một cách dễ dàng và nhanh chóng.

STT Mã SP Tên sản phẩm Đường kính miệng (cm) Cao (cm) Tem nhãn Trọng lượng (kg) Nguyên liệu Màu sắc